Noves consideracions sobre l'actualitat política de la darrera filosofia de Walter Benjamin: imatge dialèctica i amistar elegíaca

Lluís Montull

Resumen


L’article parteix d’un escrit de Reyes Mate, publicat al número 2 de Constelaciones sobre l’actualitat política de Walter Benjamin, per distanciar-se de tota actualització de la darrera teoria de l’experiència de Benjamin plantejada en termes universals, sigui com a universal ètic positiu, tal com sosté Habermas, sigui com a universal politico negatiu, tal com defensa Reyes Mate. Altrament, la proposta que aquí es planteja es fonamenta en el rar concepte d’amistat elegíaca que Benjamin argüeix a Per a la crítica de la violència. Perquè aquesta amistat crítica, la qual no exclou l’engany ni l’enemistat, té un significat polític eminent que actualitza la darrera Imatge dialèctica en proposar una possibilitat excepcional de relacions, la qual obre la lògica sistèmica del poder cap a àmbits de l’experiència com el passat, el dany, allò més singular. Aquells que, per principi, li són vedats.

Palabras clave


Walter Benjamin; Jürgen Habermas; Reyes Mate; experiència; actualitat política; estat d’excepció; progrés; Imatge dialèctica; felicitat elegíaca; memòria; sistema i amistat

Texto completo:

PDF (Català)

Número de visitas del artículo: 844

Número de descargas: 94

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2014 Lluís Montull

URL de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es

Constelaciones. Revista de Teoría Crítica
ISSN 2172-9506